TUYỂN NHÂN VIÊN ! CÔNG VIỆC ĐƠN GIẢN LIÊN QUAN ĐẾN KIỂM TRA ĐÓNG GÓI DỤNG CỤ ĐỰNG SỮA CHUA ! CÔNG VIỆC CUỐI TUẦN ! (サンキョウテクノスタッフ・磐田) [ID:W1411]

Cảnh quan công ty