TUẦN LÀM 1 BUỔI, MỖI BUỔI 2 GIỜ TRỞ LÊN OK! KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM! CÓ CƠM NHÂN VIÊN MIỄN PHÍ! CÓ NHIỀU LỨA TUỔI ĐANG LÀM VIỆC TẠI ĐÂY ◎ (餃子の王将 道玄坂店) [ID:W1421]

Cảnh quan công ty