TUẦN LÀM 2 NGÀY(4 TIẾNG/NGÀY) TRỞ LÊN OK! KHÔNG KINH NGHIỆM OK! TUYỂN TẤT CẢ CÁC KHUNG GIỜ LÀM NHÉ!(餃子の王将 新大久保店) [ID:W1473]

Cảnh quan công ty