[正社員] TUYỂN NHÂN VIÊN BỘ PHẬN KINH DOANH LIÊN QUAN ĐẾN LAO ĐỘNG VIỆT NAM NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG [ID:W1490]

Cảnh quan công ty

Thông tin sơ lượt

 • Thời gian làm việc

  始業: 10 時 00 分 終業: 19 時 00 分
  ※休憩時間: 60 分
  ※裁量労働制:無
  ※残業有無:有
 • Ga gần nhất

  渋谷駅

Thông tin chi tiết

Hãy đăng nhập để xem chi tiết cụ thể các bài viết .

Đăng ký thành viên ở đây (miễn phí)

Tài khoản

Những công việc liên quan