TUẦN LÀM 2 BUỔI, MỖI BUỔI 3 TIẾNG CŨNG OK!! HOAN NGHÊNH NHỮNG BẠN CHƯA CÓ KINH NGHIỆM!1 CHỈ LÀM NGÀY THƯỜNG HAY THỨ 7 CHỦ NHẬT CŨNG OK !! (餃子の王将 南大沢店) [ID:W1691]

Cảnh quan công ty